Y tá như thế này thì anh em chắc đau suốt quá!

22:07